นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 188 คน

เยี่ยมชม 12,184 คน

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 เม.ย. 64โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม แชร์  
5 ม.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง วัฒนธรรมองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม แชร์  
11 ธ.ค. 63ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่องประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม แชร์  
11 ธ.ค. 63ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม แชร์  
11 ธ.ค. 63นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม แชร์  
20 พ.ย. 63การส่งเสริมวัฒนธรรมขององค์กร จัดโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา