นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 312 คน

เยี่ยมชม 12,350 คน

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิบัติตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น

5 เมษายน 2564 3 ครั้ง กมลวรรณ ไชยมาตย์ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร.pdf202.76 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา