นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 398 คน

เยี่ยมชม 12,218 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 มิ.ย. 63แผนป้องปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา