นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 171 คน

เยี่ยมชม 12,323 คน

บริการแบบฟอร์มต่างๆ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 มี.ค. 64ใบแจ้งการขุดดิน ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม แชร์  
9 มี.ค. 64หนังสืออนุญาตและยินยอมให้ญาติหรือบุคคลอื่นปลูกสร้างบ้านในที่ดินของตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม แชร์  
9 มี.ค. 64แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม แชร์  
9 มี.ค. 64แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม แชร์  
9 มี.ค. 64แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม แชร์  
8 มี.ค. 64แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคและบริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม แชร์  
8 มี.ค. 64แบบคำขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟฟ้ารายทาง)ชำรุด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม แชร์  
8 มี.ค. 64แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม แชร์  
8 มี.ค. 64แบบคำขอรับรองที่ดินปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม แชร์  
8 มี.ค. 64แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา