นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 202 คน

เยี่ยมชม 12,330 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 มี.ค. 64วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม นำทีมโดย นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ ศาลาประชาคม บ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม แชร์  
10 มี.ค. 64วันพุธ ที่ 10 เดือน มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานเพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายใต้กิจกรรม “หน้าบ้าน น่ามอง แชร์  
3 มี.ค. 64วันพุธ ที่ 3 เดือน มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานเพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายใต้กิจกรรม “หน้าบ้าน น่ามอง” แชร์  
17 ก.พ. 64วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองมอบเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบ จากโรคติดเชื้อ ไวรัสโควิด 2019 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม แชร์  
22 ม.ค. 64การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม แชร์  
2 ธ.ค. 63วัน พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาเข ทำกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สี่แยกนาเขน้อย เพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย แชร์  
25 พ.ย. 63วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นำทีมโดยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วม "โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครพนม" ณ โรงเรียนบ้านดอนบาก ตำบลนางัว อำ แชร์  
30 มิ.ย. 63องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนเปิดเรียน แชร์  
22 มิ.ย. 63องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน อบต. ชาวบ้าน ส่งมอบบ้านและขึ้นบ้านใหม่ให้แก่นางหนูหมั่น ตะวะนะ (บ้านนาดีหัวภู)และนายเรียน แพงเนตร (บ้านโคกสวาท)  แชร์  
16 มิ.ย. 63องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองออกตรวจร้านขายของชำ ที่ร้านขายของชำในเขตรับผิดชอบ โรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนทอง แชร์  
11 มิ.ย. 63องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองออกตรวจร้านขายของชำ ที่ร้านขายของชำในเขตรับผิดชอบ โรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสะฝาง แชร์  
15 พ.ค. 63ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อพัฒนาความเห็นชอบโครงการฯขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
14 พ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการพิชิต ธาตุวงค์ ที่ท่านได้นำไฟฟ้าส่องสว่างมาติดตั้ง ณ หมู่บ้านบ้านโพนทอง แชร์  
5 พ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด แชร์  
17 เม.ย. 63องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ตำบลโพนทอง ประชุมร่วมกันวางแผนเพื่อป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโควิด-19อย่างต่อเนื่องในเขตพื้นที่ตำบลโพนทอง แชร์  
15 เม.ย. 63องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองและท่านเลขาฯเอกราช ไชยสุระ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจคัดกรองการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19และให้กำลังใจโดยมอบน้ำและเครื่องดื่ม เจลล้างมือ ณ ด่านคัดกรองโควิด-19ในเขตตำบลโพนทอง แชร์  
12 เม.ย. 63องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม.และท่านรองเอกราช ไชยสุระ ลงพื้นที่ร่วมกันวางแผนและฉีดพ่นคลอลีนผสมน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโควิด – 19 ณ ชุมชนบ้านโคกยาว หมู่ที่ 10และบ้านนาดี หมู่ที่ 2  แชร์  
11 เม.ย. 63องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม.ลงพื้นที่ร่วมกันวางแผนและฉีดพ่นคลอลีนผสมน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโควิด – 19 ณ ชุมชนบ้านม่วงชี หมู่ที่ 4และชุมชนบ้านดอนสะฝาง หมู่ที่ 5 แชร์  
10 เม.ย. 63องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม.ลงพื้นที่ร่วมกันวางแผนและฉีดพ่นคลอลีนผสมน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโควิด – 19 ณ ชุมชนบ้านโพนทอง หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 8 แชร์  
9 เม.ย. 63องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม.ลงพื้นที่ร่วมกันวางแผนและฉีดพ่นคลอลีนผสมน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโควิด – 19 ณ ชุมชนบ้านป่าหว้าน หมู่ที่ 7และหมู่ที่ 9 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 21 รายการ
เปลี่ยนภาษา