นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 194 คน

เยี่ยมชม 12,183 คน

ข่าวกิจกรรม

วันพุธ ที่ 10 เดือน มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานเพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายใต้กิจกรรม “หน้าบ้าน น่ามอง

10 มีนาคม 2564 12 ครั้ง กมลวรรณ ไชยมาตย์ แชร์  


ประมวลภาพกิจกรรม 15 ภาพ

เปลี่ยนภาษา