นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 327 คน

เยี่ยมชม 12,358 คน

ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม นำทีมโดย นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ ศาลาประชาคม บ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

18 มีนาคม 2564 7 ครั้ง กมลวรรณ ไชยมาตย์ แชร์  


ประมวลภาพกิจกรรม 26 ภาพ

เปลี่ยนภาษา