นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 204 คน

เยี่ยมชม 12,277 คน

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อพัฒนาความเห็นชอบโครงการฯขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

15 พฤษภาคม 2563 86 ครั้ง กมลวรรณ ไชยมาตย์ แชร์  

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองจัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อพัฒนาความเห็นชอบโครงการฯขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอบ้านแพงทั้ง 6 แห่ง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม


ประมวลภาพกิจกรรม 10 ภาพ

เปลี่ยนภาษา