นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 222 คน

เยี่ยมชม 12,256 คน

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองออกตรวจร้านขายของชำ ที่ร้านขายของชำในเขตรับผิดชอบ โรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสะฝาง

11 มิถุนายน 2563 130 ครั้ง กมลวรรณ ไชยมาตย์ แชร์  

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนสะฝาง ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยสะฝาง อสม.ออกตรวจและให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการร้านขายของชำเพื่อดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคปลอดภัยในชุมชน ที่ร้านขายของชำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสะฝาง


ประมวลภาพกิจกรรม 14 ภาพ

เปลี่ยนภาษา