นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 223 คน

เยี่ยมชม 12,341 คน

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองออกตรวจร้านขายของชำ ที่ร้านขายของชำในเขตรับผิดชอบ โรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนทอง

16 มิถุนายน 2563 108 ครั้ง กมลวรรณ ไชยมาตย์ แชร์  

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนทอง อสม. ออกตรวจและให้คำแนะนำผู้ประกอบการร้านขายของชำ เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยและเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าหรือบริการและส่งเสริมให้เห็นความสำคัญในสิทธิของผู้บริโภค ที่ร้านขายของชำในเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนทอง


ประมวลภาพกิจกรรม 12 ภาพ

เปลี่ยนภาษา