นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 341 คน

เยี่ยมชม 12,360 คน

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนเปิดเรียน

30 มิถุนายน 2563 32 ครั้ง กมลวรรณ ไชยมาตย์ แชร์  

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองนำทีมโดยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหว้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสวาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ มีการเตรียมความพร้อมทั้งอาคาร สถาที่ ห้องเรียน ห้องน้ำ ตลอดจนป้องกันต่างๆเพื่อความปลอดภัยและมอบเจลล้างมือเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563


ประมวลภาพกิจกรรม 12 ภาพ

เปลี่ยนภาษา