นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 185 คน

เยี่ยมชม 12,325 คน

ข่าวกิจกรรม

วัน พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาเข ทำกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สี่แยกนาเขน้อย เพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

2 ธันวาคม 2563 40 ครั้ง กมลวรรณ ไชยมาตย์ แชร์  


ประมวลภาพกิจกรรม 11 ภาพ

เปลี่ยนภาษา