นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 192 คน

เยี่ยมชม 12,275 คน

ข่าวกิจกรรม

วันพุธ ที่ 3 เดือน มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานเพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายใต้กิจกรรม “หน้าบ้าน น่ามอง”

3 มีนาคม 2564 11 ครั้ง กมลวรรณ ไชยมาตย์ แชร์  


ประมวลภาพกิจกรรม 22 ภาพ

เปลี่ยนภาษา