นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 135 คน

เยี่ยมชม 12,267 คน

ข่าวกิจกรรม

วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองมอบเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบ จากโรคติดเชื้อ ไวรัสโควิด 2019 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

17 กุมภาพันธ์ 2564 15 ครั้ง กมลวรรณ ไชยมาตย์ แชร์  


ประมวลภาพกิจกรรม 16 ภาพ

เปลี่ยนภาษา