เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

รับสมัคนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

แชร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  ประกาศรับสมัคเด็กนักเรียนที่มีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 1 พ.ค.2563) ติดต่อใบรับสมัคตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.2563 - 30 พ.ค.2563  ในวันเวลาราชการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองใกล้บ้าน  หลักฐานและเอกสานที่ต้องนำมาในวันรับสมัค ตามเอกสารด้านล่างนี้ 

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB