เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการพิชิต ธาตุวงค์ ที่ท่านได้นำไฟฟ้าส่องสว่างมาติดตั้ง ณ หมู่บ้านบ้านโพนทอง

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้าแพง จังหวัดนครพนม ขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการพิชิต ธาตุวงค์ (ผอ.ปาน ใจดี) ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบท ที่ท่านได้นำไฟฟ้าส่องสว่างมาติดตั้ง ตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านโพนทองจนเกือบถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง จำนวน 27 ต้น ในวันที่ 4 พ.ค. 2563 เพื่อความปลอดภัยของประชาชน


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB