เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อพัฒนาความเห็นชอบโครงการฯขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

แชร์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองจัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อพัฒนาความเห็นชอบโครงการฯขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอบ้านแพงทั้ง 6 แห่ง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB