เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน อบต. ชาวบ้าน ส่งมอบบ้านและขึ้นบ้านใหม่ให้แก่นางหนูหมั่น ตะวะนะ (บ้านนาดีหัวภู)และนายเรียน แพงเนตร (บ้านโคกสวาท)

แชร์

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 - 11.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน อบต. ชาวบ้าน ส่งมอบบ้านและขึ้นบ้านใหม่ให้แก่ นางหนูหมั่น ตะวะนะ (บ้านนาดีหัวภู)และนายเรียน แพงเนตร (บ้านโคกสวาท) ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ขอบคุณงบจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB