นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 190 คน

เยี่ยมชม 12,316 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัคนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

26 พฤษภาคม 2563 85 ครั้ง กมลวรรณ ไชยมาตย์ แชร์  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  ประกาศรับสมัคเด็กนักเรียนที่มีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 1 พ.ค.2563) ติดต่อใบรับสมัคตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.2563 - 30 พ.ค.2563  ในวันเวลาราชการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองใกล้บ้าน  หลักฐานและเอกสานที่ต้องนำมาในวันรับสมัค ตามเอกสารด้านล่างนี้ 

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.910.89 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา