นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 128 คน

เยี่ยมชม 12,270 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

3 พฤศจิกายน 2563 63 ครั้ง กมลวรรณ ไชยมาตย์ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.2.38 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา