นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 294 คน

เยี่ยมชม 12,308 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ปิดสถานศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร่นา 2019 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

4 มกราคม 2564 50 ครั้ง กมลวรรณ ไชยมาตย์ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.511.38 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา