นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 129 คน

เยี่ยมชม 12,262 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1)

11 กุมภาพันธ์ 2564 16 ครั้ง กมลวรรณ ไชยมาตย์ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.469.10 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา