นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 202 คน

เยี่ยมชม 12,339 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ

  นายกอบต.โพนทอง

  042-530875

 • นางสาวนิรดา ไชยสุระ

  รองนายกอบต.โพนทอง

  042-530875

 • นายสำเนียง ศรีเชียงสา

  รองนายกอบต.โพนทอง

  042-530875

 • นายสมคิด วงศ์ชมภู

  เลขานุการนายกอบต.โพนทอง

  042-530875

เปลี่ยนภาษา