นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 277 คน

เยี่ยมชม 12,348 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

29 มีนาคม 2564 3 ครั้ง ทักษิณ เคนไชยวงค์ แชร์  

เปลี่ยนภาษา