นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 380 คน

เยี่ยมชม 12,210 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่๑_๒๕๕๕ เห็นชอบให้บรรจุแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็กกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน (ฉบับสมบูรณ์)

29 มีนาคม 2564 4 ครั้ง ทักษิณ เคนไชยวงค์ แชร์  

เปลี่ยนภาษา