นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 507 คน

เยี่ยมชม 12,242 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

9 มิถุนายน 2563 73 ครั้ง กมลวรรณ ไชยมาตย์ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.170.49 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา