เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ในโรงเรียนในสังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลโพนทอง ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ พ..ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แชร์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ในโรงเรียนในสังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลโพนทอง ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ พ..ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น อาหารเสริม(นม)ในโรงเรียนในสังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลโพนทอง ไตรมาสที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 36,060 กล่องเล็ก ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) (ผู้ผลิต) ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.02s. 0.50MB