นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 327 คน

เยี่ยมชม 12,299 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำไตรมาส 4 (เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

9 ตุลาคม 2563 3 ครั้ง กมลวรรณ ไชยมาตย์ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัส.pdf487.36 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา