นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 348 คน

เยี่ยมชม 12,246 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนมกราคม พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

9 กุมภาพันธ์ 2564 3 ครั้ง กมลวรรณ ไชยมาตย์ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
เดือนมกราคม.pdf129.09 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา