นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 294 คน

เยี่ยมชม 12,159 คน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564

5 เมษายน 2564 3 ครั้ง กมลวรรณ ไชยมาตย์ แชร์  

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
สถิติการให้บริการของประชาชน มีนาคม 2564..pdf50.58 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา